Zalety wykorzystywania biomasy – dlaczego warto jej używać?

Biomasa jako paliwo jest nieszkodliwa dla środowiska. Ilość dwutlenku węgla w czasie spalania jest równa ilości dwutlenku węgla, który pochłonęły rośliny. Biomasa dodatkowo stanowi odpad produkcyjny, a więc zawsze będzie produkowana, choć tę skalę można zwiększyć, jeśli będzie to potrzebne.

Produkcja biomasy na terenie całego kraju oznacza, że dostarczanie jej do elektrowni nie jest tak kosztowne jak w przypadku biomasy sprowadzanej zza granicy. Jest również sposobem na aktywizację lokalnych społeczności rolniczych i utworzenia nowych miejsc pracy – nawet na słabych jakościowo glebach można uprawiać rośliny, które nadają się na biopaliwo. Mimo tego, większość biomasy wykorzystywanej w naszym kraju pochodzi z importu z krajów nie należących do Unii Europejskiej, a więc nie mających wymogu spalania biomasy w elektrowniach wykorzystujących paliwa kopalne.
Produkcja biomasy jest dobrym rozwiązaniem przy nadprodukcji żywności, która dzięki temu nie zmarnuje się, a zostanie w jakimś stopniu wykorzystana.

Poza spalaniem wysuszonej biomasy energię z niej można uzyskać na inne sposoby:

  • gaz generatorowy ze zgazowania biomasy – może zostać spalony lub wykorzystany jako źródło energii w silnikach i turbinach
  • fermentacja biomasy – jej efektem jest uzyskanie możliwych do spalania: biogazu, etanolu czy butanolu
  • biodiesel – przetworzony olej roślinny, wykorzystywany do silników Diesla

plantacja roślin energetycznych

pelet drzewny