Czym jest biomasa?

Terminem biomasa określa się odpady organiczne pochodzące z rolnictwa, leśnictwa i przemysłu, a także rośliny pochodzące z upraw energetycznych. Unia Europejska wymaga, aby część energii w elektrowniach pochodziła z biomasy. Choć rzeczywiście wygląda to na korzystniejsze dla środowiska niż spalanie paliw kopalnych, to w praktyce elektrownie muszą importować biomasę. Oznacza to, że cały zysk dla środowiska zostanie zaprzepaszczony w czasie transportu ekologicznego paliwa.

Do celów energetycznych można wykorzystać:

  • odpady z produkcji rolniczej takie jak słoma, wysłodki buraczane, łodygi kukurydzy czy makuch – a więc odpady, które można wykorzystać także na paszę dla zwierząt, oraz np. łupiny orzechów
  • rośliny energetyczne (wierzba wiciowa, proso rózgowe, miskanty) czy uprawiane w tym samym celu wodorosty
  • osady ściekowe, odchody zwierzęce
  • oleje roślinne
  • tłuszcze zwierzęce
  • drewno niskiej jakości i odpadowe

biomasa z oliwek

biomasa z drewna