Wykorzystywanie badań geotechnicznych w praktyce

Inwestycje budowlane najczęściej wiążą się z ogromnymi kosztami, które są regularnie pochłaniane przez cały okres konstrukcyjny. Aby całość była jak najbardziej opłacalna, ciągle dąży się do maksymalnego zredukowania kosztów. Aby takie przedsięwzięcie okazało się w przyszłości sukcesem, warto już przed rozpoczęciem budowy podjąć właściwe działania mające na celu zabezpieczenie takiej inwestycji.

Badania przez pracami budowlanymi

badania geotechniczneBadania geotechniczne na działkach budowlanych przeprowadzane są przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac budowlanych. Są one konieczne w celu ustalenia właściwości terenu, co może znacznie wpłynąć na rozwiązania wykorzystywane podczas wznoszenia budynku. Badania tego typu przeprowadzane są przez profesjonalnych geologów posiadających odpowiednie wykształcenie i doświadczenie. Wykorzystują oni maszyny różnej maści służące do pobierania oraz badania próbek. Najpopularniejszym badaniem wykonywanym w trakcie określania właściwości działki są odwierty geologiczne. Wykonywane za pomocą solidnego, długiego wiertła sięgają one głębokich warstw gleby, dzięki czemu możliwe jest dokładne określenie ich warstw oraz późniejsze ich zbadanie. Jest to niezwykle ważne przed wzniesieniem budynku, gdyż wykrywa podstawowe właściwości gleby na danym terytorium.

badania geotechniczneBadanie to pozwala określić statyczność oraz wilgotność określonych warstw gruntu, stwierdza także jego szanse na osypanie, czy występowanie okresów podmakania. Jest to niezwykle ważne, gdyż bez tej wiedzy wznoszenie wysokich budynków oraz konstrukcji podziemnych byłoby skrajnie niebezpieczne. Właściwe badanie w takim przypadku jest wymogiem w celu uzyskania pozwolenia na budowę. Po otrzymaniu jego wyników konieczne jest dopasowanie odpowiednich rozwiązań budowlanych względem samego gruntu, co ma na celu wzmocnienie konstrukcji i zwiększenie jej stabilności. Badanie tego typu jest w stanie wykryć najsolidniejsze oraz najsuchsze miejsce na działce w którym rozpoczęcie konstrukcji będzie najsensowniejszym rozwiązaniem. Na bardziej zagrożonych działkach przeprowadza się okresowe badania, czy nawet instaluje specjalne monitoringi geologiczne. Najczęściej mają one na celu monitorowanie poziomu wilgotności ziemi oraz ruchów wód gruntowych bezpośrednio pod ziemią.

Czynniki te mogą znacznie wpływać na osuwanie gruntu, dlatego też przy z byt niskich wskazaniach konieczne będzie jego sztuczne osuszanie, które umożliwi zwiększenie bezpieczeństwa w miejscu takiej konstrukcji. Wykonanie takich badań jest więc konieczne aby określić jakie warunki panują w danym miejscu.