Nowoczesne budownictwo a rekuperacja

Tradycyjne budownictwo jako systemy wentylacyjne zwykło wykorzystywać wentylacje grawitacyjną. Ten rodzaj wentylacji stosuje się praktycznie na terenie całej Polski, tak na Kujawach jak i na Śląsku z podobnym skutkiem.

Rekuperacja i odzysk ciepła

rekuperacjaZasada działania wentylacji grawitacyjnej opierała się o wymuszenie cyrkulacji powietrza w wyniku różnicy temperatury. Gorące, zużyte powietrze wydostaje się poprzez system wentylacyjny, podczas gdy świeże i chłodne przedostaje się do pomieszczeń przez okna czy drzwi. Nie mniej systemy te okazywały się wadliwe i niewystarczające, czego wynikiem była zbyt niska ilość tlenu w powietrzy wypełniającym pomieszczenia, zbyt wysoka wilgotność, jak i duża liczba zanieczyszczeń, głównie wysokie nasycenie dwutlenkiem węgla. Nowoczesne budownictwo za cel zaczęło sobie stawiać nie tylko energooszczędność, ale także i poprawienie komfortu mieszkaniowego. W zgodzie z tymi założeniami współcześnie w nowo powstałych mieszkaniach deweloperskich, a zwłaszcza w domach jednorodzinnych, coraz częściej w zamian wentylacji grawitacyjnej stosuje się wentylacje mechaniczną z odzyskiem ciepła znana pod nazwą rekuperacja z częstochowy. System ten znacząco wpływa na jakość dostarczanego do pomieszczeń powietrza. Dzięki zamontowanym w rekuperatorze filtrom powietrze transportowanego do wnętrza oczyszczane jest z zanieczyszczeń, dodatkowo możliwe jest jeszcze zamontowanie dodatkowych systemów, które mogą jeszcze podnieść jakość powietrza.

rekuperacjaCo więcej system ten zapewnia odpowiednią ilość tlenu w powietrza, a także i właściwą wilgotność przez cała dobę bez konieczności wietrzenia pomieszczeń. Rekuperacja nie tylko znacząco wpływa na komfort mieszkaniowy, ale także i spełnia warunek energooszczędności. W systemach tych montowane są wymienniki ciepła, które to pobierają ciepło z wywiewanego z wnętrza powietrza. Ciepło to jest następnie wykorzystywane do ogrzania świeżego powietrza, co znacząco zmniejsza koszty ogrzewania, w sprzyjających warunkach nawet do 80%. Stopień w jaki rekuperacja wpłynie na zapotrzebowanie na ciepło w dużej mierze związane jest z tym jak wykonane został dany obiekt, na ile jest szczelny i jak dobrze został zaizolowany Ponadto działanie systemu rekuperacji związany jest z panującymi warunkami atmosferycznymi i także może schładzać przedostające się do wnętrza powietrze, jednak należy pamiętać, ze to nie klimatyzacja. I nie pozwoli na dowolną regulacje temperatury w pomieszczeniach jak to umożliwia klimatyzacja. Pomimo zalet i spełniania wymogów nowoczesnego budownictwa rekuperacja to system wentylacyjny zdecydowanie droższe w budowie niż tradycyjne.

Dlatego zwykle stosuje się je w obiektach o wysokim komforcie, a co za tym idzie zwykle wykorzystywane jest przez inwestorów z dużych miast (Katowice, Warszawa, Gdańsk Częstochowa), choć należy przypuszczać, że w najbliższych latach stanie się standardem.