Nietypowy sposób pozyskiwania biogazu

Metan, wykorzystywany jako gaz opałowy, pochodzi z różnych źródeł, przede wszystkim wydobywa się go z pokładów gazu ziemnego i pokładów węgla, jednak nie tylko. Innym sposobem jest pozyskiwanie go na wysypiskach śmieci, jako efekt fermentacji metanowej.

Na farmie Blue Spruce Farm w Vermont w USA wykorzystywane jest inne źródło metanu. Projekt nosi nazwę Cow Power, a jego celem jest pozyskiwanie metanu z… krowich odchodów. Są one zbierane w jednym miejscu, w którym podtrzymywana jest taka temperatura, jaką posiada krowa. Z czasem wytwarzany jest metan, który wykorzystuje się jako źródło energii. Generator pozwala na produkcję energii elektrycznej dla ponad trzystu domów.

Cykl produkcji metanu trwa 21 dni, po których zużyty nawóz zostaje wypompowany i rozdzielony na część płynną i stałą. Część stałą to głównie niestrawione resztki roślinne o konsystencji torfowca, używane ponownie jako ściółka dla zwierząt na farmie Blue Spruce oraz na innych; jest to również bogaty w składniki odżywcze nawóz dla roślin. Część płynna również jest używana jako nawóz, który zostaje doprowadzony bezpośrednio do korzeni roślin.

Dodatkowo na farmie wykorzystuje się ciepło powstające z pracy napędzanego metanem generatora. Wykorzystywane jest do ogrzania łajna, z którego zbierany jest metan, podgrzewa wodę dla farmy, a zimą również ogrzewa podłogę w hali udojowej.

Dzięki kompleksowemu pojęciu do tematu, Blue Spruce Farm redukuje emisję metanu, ogranicza swój „ślad węglowy”, redukuje związane z hodowlą nieprzyjemne zapachy, ogranicza zużycie energii na ogrzanie wody i pomieszczeń, a także produkuje energię elektryczną na potrzeby okolicznych mieszkańców.

bio