Jak wykorzystuje się energię geotermalną?

Energia geotermalna jest jednym z odnawialnych źródeł energii. Można z niej korzystać przez cały rok i teraktować ją jako jedyne źródło ciepła do ogrzewania domu. Energię geotermalną wykorzystuje się poprzez: a) pobieranie ciepła z geotermalnych niecek osadowych (wód geotermalnych), w Polsce występują trzy duże geotermalne niecki osadowe,  lub b) z energii geotermalnej gruntu (z gleby i wód gruntowych). Energia geotermalna służy do ogrzewania domów zimą, chłodzenia ich latem oraz do podgrzewania wody użytkowej.

Energię geotermalną można podzielić na dwa główne rodzaje:

  • energia wysokotemperaturowa – która bezpośrednio wykorzystuje ciepło ziemi. Jego nośnikami są woda, para wodna lub gazy o ile posiadają odpowiednio wysoką temperaturę
  • energia niskotemperaturowa – nie wykorzystuje bezpośrednio ciepła ziemi; wymaga wspomagania geotermalnymi (gruntowymi) pompami ciepła, których zadaniem jest podniesienie ciepła na wyższy poziom termodynamiczny. Pompy sprężają energię, aby uzyskać wymaganą temperaturę, niezbędną do ogrzewania domu czy wody użytkowej

Do pozyskiwania energii niezbędne są pionowe lub poziome pompy ciepła. Pionowe pompy ciepła wymagają głębokich odwiertów (100-200 m) i wykorzystują ciepło ziemi. Są dobre na działki, które nie posiadają powierzchni odpowiednio dużej, aby zainstalować pompy poziome. Zapewniają stabilne źródło ciepła. Poziome pompy ciepła umieszcza się w ziemi na głębokości około 1,5 m, gdzie nawet w ziemie panuje temperatura +4 – +8 stopni. Potrzebują powierzchni przynajmniej dwa razy takiej jak powierzchnia domu, który mają ogrzać, dlatego nadają się na duże działki. Nie są tak stabilne jak pompy pionowe, a do tego ich wydajność zimą spada. Są jednak od nich znacznie tańsze, co dla wielu inwestorów będzie decydującym czynnikiem.