Co zostaje po spalaniu w kotłach?

Kwestia odpadów związanych ze spalaniem oraz konieczność czyszczenia kotłów to jedna z niedogodności związanych z ze spalaniem paliw. Mogą one być bardzo wydajnymi źródłami energii, ale równocześnie wymagają więcej – i to regularnej – pracy i konserwacji, aby można je było utrzymać nie tylko w czystości, ale przed wszystkim w dobrym stanie technicznym i przy pełnej wydajności. A czyszczenia będzie wymagał każdy kocioł, zwłaszcza kocioł przemysłowy, który, jak nietrudno się domyślić, będzie zabrudzony najbardziej ze wszystkich, choćby zastosowano w nim najlepsze technologie i wysokiej jakości paliwo.

Czyszczeniem mniejszych, domowych kotłów można zajmować się osobiście, przy zachowaniu wszystkich reguł bezpieczeństwa, jednak do dużych przemysłowych potrzebni będą ludzie profesjonalnie zajmujący się czyszczeniem kotłów. Dzięki ich sprawnej pracy kotły będą dłużej w dobrym stanie technicznym, co przełoży się na okazję do zaoszczędzenia na ewentualnych naprawach kotła i jego uszkodzeń.

Różnego rodzaju odpady z kotłów, o różnorodnym składzie chemicznym, niegdyś składowane głównie na wysypiskach, obecnie znajdują zastosowanie w budownictwie. Przydają się podczas formowania nasypów, utwardzania gruntów, tworzenia podbudowy pod nową drogę czy też jako składnik betonu lub cementu.

kocioł po czyszczeniurury po czyszczeniu – źródło grafiki