Betonowe fundamenty i dodatki do betonu

Budowa domu, jak i innych obiektów budowlanych nie jest łatwym zadaniem. Taka budowę można podzielić na etapy. Po zakończeniu jednego etapu można przejść do wykonywania drugiego.

Dodatki do betonu a rodzaj betonu

dodatki do betonuPierwszymi etapami każdej budowy są prace przygotowawcze oraz ziemne. Prace przygotowywacze polegają na uporządkowaniu terenu pod budowę. Miedzy innymi usuwa się przeszkadzające drzewa oraz krzaki. Roboty ziemne to przede wszystkim usunięcie warstw ziemi urodzajnej czyli humusu. Poza tym ważne jest także wyrównanie terenu na którym powstanie nowy obiekt. Także do robót ziemnych zalicza się wykonanie wykopów pod fundamenty. Mogą być one wykonywane ręcznie, jak i przy pomocy sprzętu jakimi są koparki. Wszystko zależy od tego jak duży ma powstać nowy obiekt. Jeśli będzie ogromny, to wiadomo, że nikt nie będzie wykonywał wykopów pod fundamenty ręcznie. Bardzo często ławy oraz stopy fundamentowe są żelbetowe, czyli wykonane z betonu wzmacnianego zbrojeniem. Pierwszym krokiem wykonania fundamentu betonowego jest wykonie deskowania. Wyznacza ono granicę budowanych fundamentów. Kolejny krok, to ułożenie prętów zbrojeniowych. Ich długość, gęstość, jak i średnica zależą od rodzaju obiektu oraz jego gabarytów. Beton na fundamenty może być zamówiony do wyprodukowania w specjalnej firmie, jak i można go wytworzyć na terenie budowy. Rodzajów betonów jest dużo, a jednym z nich jest beton licowy. Rodzaj betonu zależy od dodawanych takich składników jak cement, dodatki do betonu, woda, domieszki do betonu, czy kruszywo. Oczywiście wszystko musi być w odpowiednich proporcjach.

Budowa fundamentu, to tylko jeden z pierwszych kroków do powstania nowego obiektu. Zależnie od tego co to ma być za obiekt, czy dom, czy sklep, czy budynek użyteczności publicznej.