Do czego służą przelewy burzowe?

W obecnym czasie, coraz częściej spotykanym zjawiskiem, okazują się być punktowe, ulewne opady deszczu, pochodzenia burzowego. Aby się przed nimi chronić, oraz zmniejszyć ich niekorzystny wpływ na codzienne funkcjonowanie człowieka, coraz częściej stosowanym rozwiązaniem okazują się być przelewy burzowe. Rozwiązanie to, wykazuje się przede wszystkim podwyższonym poziome skuteczności w odprowadzeniu nadmiernej ilości wód opadowych.

Co warto wiedzieć o tych urządzeniach?

intensywne opady deszczu Bardzo często, rozwiązanie to stosowane jest do właściwej ochrony instalacji kanalizacyjnej, która szczególnie narażona jest na niekorzystny wpływ opisywanego rodzaju opadów. To właśnie dzięki nim, w praktyce możliwe jest widoczne zmniejszenie wymiarów kolektora, co jednak nie będzie miało żadnego wpływu na poziom zabezpieczenia oczyszczalni przed przeciążeniem hydraulicznym, związanym z dostaniem się do niej ogromnych ilości wody opadowej w krótkim czasie. Wspomniane rozwiązanie, okazuje się być równie kluczowe, gdy mowa jest o zabezpieczeniu całej infrastruktury miejskiej przed bardzo niekorzystnym w skutkach zjawiskiem, jakim jest cofka z kanalizacji. To właśnie od zastosowanych zabezpieczeń, takich jak przelew burzowy, jak również od ich stanu technicznego oraz poziomu zaawansowania, należy czystość zlewni danego kolektora ściekowego.

duża ilość deszczu Dotychczas, zanim podobne rozwiązania były wykorzystywane powszechnie, ogromnym problemem pozostawało utrzymanie działania instalacji kanalizacyjnej na odpowiednim poziomie w trakcie intensywnych opadów. Bardzo często, odbijało się to bardzo niekorzystnie szczególnie na działaniu tej biologicznej części oczyszczalni ścieków. Od pewnego czasu jednak przelewy burzowe zdobywają jeszcze bardziej rosnący zakres zastosowań. Wykorzystuje się je bardzo często w modernizowanych odcinkach instalacji oczyszczania ścieków oraz kanalizacji. Tam, pełnią one coraz częściej funkcję nowoczesnych separatorów strumieni objętości. Dzięki nim, możliwe jest w takiej sytuacji oddzielenie od pozostałej ilości ścieków tak zwanej pierwszej fali, czyli ścieków, które są bardzo mocno zanieczyszczone. W ich przypadku, konieczne jest ich skierowanie do podczyszczalni mechanicznej, do czego przydać się mogą właśnie przelewy burzowe.

To właśnie dzięki tym urządzeniom, proces oczyszczania ścieków obecnie przebiega zdecydowanie bardziej sprawnie. Udało się również dzięki nim w praktyce wyeliminować zdecydowaną większość niekorzystnych objawów, które związane były dotychczas z wykorzystywaniem oczyszczalni ścieków, oraz koniecznych do ich funkcjonowania instalacji kanalizacyjnych. Dzięki przelewom burzowym, wpływ intensywnych opadów na działanie oczyszczalni, udało się znacznie ograniczyć.