Rodzaje alternatywnych źródeł energii

Alternatywne źródła energii często wykorzystywane są przez gospodarstwa domowe, które produkują energię na własne potrzeby. Wykorzystywane są jednak do zasilania zakładów pracy a nawet całych miast.
Poniżej przedstawiam listę alternatywnych źródeł energii:
– elektrownia wodna
– wiatrak / turbina wiatrowa
– biogaz
– biomasa
– energia prądów morskich, pływów i falowania
– kolektor słoneczny / ogniwa fotowoltaiczne
– energia wiatru
– energia wodna
– energia geotermalna
– energia słoneczna

Zapora Hooverapanele słonecznewiatraki