Jak wyceniać stacje paliw?

W obecnym czasie coraz większa liczba przedsiębiorców decyduje się na inwestowanie w różne nieruchomości o charakterze komercyjnym. Do tych, które mogą przynieść zdecydowanie najwyższe dochody należą na przykład stacje benzynowe. Warto pamiętać jednak o konieczności zachowania odpowiedniej ostrożności podczas ich sprzedaży oraz kupna.

Stacja benzynowa – czy warto w nią zainwestować?

dobra wycena stacji paliwW obydwu sytuacjach bardzo ważne jest przeprowadzenie odpowiedniej wyceny takiej właśnie nieruchomości komercyjnej. Warto pamiętać, że odkupienie czy też założenie takiej nieruchomości nie może być podparte emocjami, a jedynie chłodną analizą zysków. Taką analiza może być wykonywana jedynie przez profesjonalistów, którzy wiedzą na jakie kwestie muszą zwrócić szczególną uwagę podczas wyceny. Tylko w takim przypadku będzie można uniknąć sytuacji, w której decyzja o inwestowaniu w stację benzynową nie pozwoli na uzyskanie oczekiwanych korzyści. Dobra wycena stacji paliw jest wykonywana z pomocą jednej z kilku metod o porównywalnym poziomie skuteczności. Zazwyczaj jednak w dalszym ciągu wykorzystywana jest metoda zysków. W takim wypadku jako podstawę do wykonania wyceny traktuje się dochód uzyskiwany dotychczas z prowadzonej działalności gospodarczej w interesującej klienta nieruchomości.

wycena stacji paliwOprócz tego podczas analizy bierze się pod uwagę również potencjał lokalizacyjny danego obiektu. Chodzi tutaj w szczególności o przeanalizowanie liczby obsługiwanych zazwyczaj pojazdów, o liczbę mieszkańców danego obszaru czy też o liczbę samochodów osobowych przypadających na 1000 osób. Podczas wyceny nigdy nie powinno się pomijać indywidualnej specyfiki danej nieruchomości. Wykorzystywane metody analizy zawsze powinny być więc dostosowane do miejsca jej przeprowadzania. Różne mogą być również plany przyszłego właściciela dotyczące na przykład sprzedawanych w nowo otwieranej stacji produktów. W takim wypadku należy upewnić się, czy na przykład na oleje, płyny czy też artykuły spożywcze będzie w danej okolicy wystarczające zapotrzebowanie.

Na założenie stacji benzynowej decyduje się w obecnym czasie coraz większa liczba przedsiębiorców. Warto jednak pamiętać o tym, że przed podjęciem decyzji o jej otwarciu konieczne jest przeprowadzenie analizy potencjalnych zysków, możliwych do uzyskania po otwarciu stacji. Tak zwana wycena nieruchomości w przypadku stacji benzynowej okazać się może niezbędna zarówno w sytuacji jej odsprzedaży czy też otwierania zupełnie nowego przedsiębiorstwa. Niezależnie od tego zadaniem tym zajmować się powinni jedynie profesjonaliści.