Biogaz – informacje w pigułce

Biogaz, nazywany także gazem wysypiskowym, to produkt fermentacji anaerobowej (metanowej) materii organicznej, w którym do 60% materii zostaje zamienione w biogaz. Wytwarza się go z odpadów organicznych na wysypiskach, odpadów zwierzęcych z gospodarstw rolnych a także z odpadów w oczyszczalniach ścieków. W skład biogazu wchodzi metan (od 40% do 70%), dwutlenek węgla (40%-50%), ale pojawiają się w nim także tlenek węgla, azot, siarkowodór i inne.

Biogaz wykorzystywany jest jako paliwo do generatorów energii elektrycznej, jako źródło energii do ogrzewania wody, jako paliwo w pojazdach. Po uszlachetnieniu, jako biometan, zastępuje gaz ziemny. Uszlachetnianie jest konieczne, ponieważ biogaz jest mniej kaloryczny od gazu ziemnego, bardziej zanieczyszczony, zawiera więcej CO2 i nie posiada węglowodorów wyższych.

Korzystanie z biogazu oznacza korzystanie z zielonej energii – znacznie lepszej dla środowiska niż tradycyjna produkcja energii. Jest to również ograniczenie kosztów składowania odpadów, ograniczenie emisji gazów cieplarnianych (poprzez spalanie metanu), zapobieganie zanieczyszczeniu gleby i wody.

produkcja biogazu